Sprzątanie świata

,,SPRZĄTANIE ŚWIATA"

W tym roku nasze Przedszkolaki włączyły się w 30 akcje ,,Sprzątanie świata" pod hasłem ,,Sprzątanie Świata łączy ludzi" organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Celem jej było promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki, którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Grupy najstarsze wyposażone w rękawiczki i worki sprzątały najbliższą okolicę Przedszkola. 

24.09.2023