Próbna ewakuacja

PRÓBNA EWAKUACJA

Dnia 11 października w naszym przedszkolu odbyła się próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Miała ona na celu   nabycie i utrwalenie  przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno – gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci  bezpiecznie i szybko opuściły budynek, do którego następnie wkroczyli strażacy. Dzieci z uśmiechem na buziach odpowiadały na pytania  członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytyku. Ćwiczenia tego typu są bardzo potrzebne, gdyż odgrywają dużą rolę społeczną. Już od najmłodszych lat oswajają uczestników oraz kadrę pedagogiczną i pracowników obsługi do sytuacji, w której może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego elementu paniki, opuszczenia miejsca zabawy i pracy.

11.10.2023