GMINNY KONKURS PLASTYCZNY ,,DZIECKO BEZPIECZNE W INTERNECIE"

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

,,DZIECKO BEZPIECZNE W INTERNECIE"

W ramach realizowanego Programu Profilaktycznego Publiczne Przedszkole
w Przytyku zorganizowało gminny konkursu plastyczny pt.: ,,Dziecko bezpieczne
w Internecie''.

Konkurs miał na celu zwrócenie uwagi dzieci na tematykę bezpieczeństwa
w Internecie, rozumianego jako właściwe korzystanie z jego zasobów, sprawne reagowanie na przejawy cyberprzemocy oraz wyszukiwanie wartościowych treści.

Konkurs skierowany był do dzieci 5-7-letnich uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie gminy Przytyk. Wpłynęło 20 prac z:

-Publicznej Szkoły Podstawowej im.  Przyjaciół Dzieci w Przytyku,

- Publicznej Szkoły Podstawowej  im.  K. Makuszyńskiego we Wrzeszczowie,

- Publicznego Przedszkola w Przytyku,

Po długich naradach jury przyznało 1,2,3 miejsce oraz wyróżnienie:

-1 miejsce – Hanna Pudzianowska , PSP im Przyjaciół Dzieci w Przytyku

-2 miejsce – Iga Solińska, PSP im K. Makuszyńskiego we Wrzeszczowie

-3 miejsce- Maja Sobstyl - PP w Przytyku

-wyróżnienie: Oliwia Tomala, PSP  im Przyjaciół Dzieci w Przytyku

 Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom, a zwycięzcy nagrody.

Nagrody zostały zakupione z funduszy Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy GOPS Przytyk.


15.12.2023