Plan współpracy z rodzicami

 

     Rodzina i przedszkole są najważniejszymi
środowiskami wychowawczymi małego dziecka.

Współpraca nauczycieli z rodzicami stanowi jeden z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania przedszkola i rodziny.
Warunkuje harmonijny i wszechstronny rozwój dzieci,
wpływa zarówno na ich postępy w edukacji jak i w zachowaniu.

Właściwie zorganizowana współpraca z rodzicami to jeden

z istotnych czynników osiągania przez placówkę oświatową
i nauczycieli dobrych wyników wychowania.
         

Nadrzędnym celem poniżej przedstawionego w załączniku
planu współpracy z rodzicami jest zachęcanie rodziców
do współpracy w atmosferze zrozumienia i sympatii
oraz postrzeganie ich jako cennych partnerów
w doskonaleniu działań wychowawczych.01.09.2022

Plan współpracy z Rodzicami 2022/2023