Statut Publicznego Przedszkola w Przytyku

--- /// ---
 
Aktualny Statut Publicznego Przedszkola w Przytyku.

Uchwalony w dniu 15.09.2017r.
Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2017/2018 
znajduje się do wglądu w gabinecie Dyrektora.


15.09.2017