Dokumenty dotyczące powrotu dziecka do przedszkola

01.06.2020

Ankieta, deklaracja dla rodziców

Oświadczenie rodzica dotyczące powrotu

Zgoda rodzica na pomiar temperatury

Procedury bezpieczeństwa na terenie przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19