Ramowy rozkład dnia


RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

Realizacja podstawy programowej odbywa się od godziny

800  do 1300

 

7.00-8.00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Praca o charakterze wyrównawczo – stymulacyjnym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę.

8.00 – 8.30

Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Zajęcia niekierowane.

8.30-9.00

Poranne ćwiczenia gimnastyczne ( 15 minut). Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Ćwiczenia zapobiegające wadom postawy, zajęcia rytmiczne.

9.00- 9.15

Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

9.15- 10.15

Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć. Zajęcia kierowane wg możliwości dzieci. Zabawy przygotowujące do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Zajęcia z religii.

10.15-10.45

Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Prowadzenie obserwacji dzieci 6-letnich – diagnoza.

10.45- 11.45

Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania), Zabawy swobodne na placu przedszkolnym, zajęcia ruchowe, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11.45 – 11.55

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

11.55 – 12.15

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami ( widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.15 – 13.00

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksu. Relaks, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, wyciszenie.

13.00-13.45

Praca indywidualna z dziećmi, zajęcia ze specjalistami dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zabawy ogólnorozwojowe.

13.45-14.00

Przygotowanie do podwieczorku i podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14.00- 16.00

Zabawy dowolne, zabawy inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zajęcia taneczne.

 

 

01.09.2017