Ramowy rozkład dnia


 RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Realizacja podstawy programowej odbywa się od godziny 800  do 1300 RAMOWY ROZKŁAD DNIA - GRUPA MŁODSZA

 (DZIECI 3 I 4 LETNIE)

 

8.00 – 13.00 Realizacja Podstawy Programowej

 

7.00 - 8.15

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz zabawy integrujące grupę. Poranne ćwiczenia gimnastyczne

8.15 – 8.30

Przygotowanie do śniadania- czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience i WC. Doskonalenie samodzielności.

8.30 - 9.00

Śniadanie. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.

9.00 - 9.15

Czynności samoobsługowe w WC i łazience, nauka etapów mycia rąk. Doskonalenie tych czynności. Ćwiczenia samodzielności.

 

9.15 -10.00

Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w opraciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

10.00 - 10.45

Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, zapinanie guzików, suwaków- doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery - obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Prowadzenie obserwacji dzieci

 

10.45 - 11.00

Przygotowanie do obiadu. Czynności kulturalno-higieniczne w WC i łazience. Dalszy ciąg pracy dyżurnych.

11.00 - 11.30

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (łyżką i widelcem). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

 

11.30 - 11.45

Zabiegi higieniczne: mycie zębów i rąk, przygotowanie do relaksu- nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.

 

11.45 - 13.00

Relaks. Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali (słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, wyciszenie). Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela w miejscu wyznaczonym dla każdego dziecka. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka

13.00 - 13.30

Praca indywidualna z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, praca stymulacyjna.

 

13.30-14.00

Przygotowanie do podwieczorku i podwieczorek – kultura spożywania posiłków.
Wietrzenie sal.

 

14.00-16.00

Praca indywidualna z dziećmi, zabawy ogólnorozwojowe. Zabawy inspirowane przez nauczyciela z elementami zajęć multimedialnych. Dowolna działalność dzieci, zabawy w wyznaczonych dla dzieci miejscach przy stolikach. Czytanie literatury dziecięcej, rozwiązywanie zagadek, quizy tematyczne, zabawy inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.


RAMOWY ROZKŁAD DNIA - GRUPA STARSZA

 (DZIECI 5 I 6 LETNIE)

 

8.00– 13.00 Realizacja Podstawy Programowej

 

7.00-8.15

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę. Poranne ćwiczenia gimnastyczne.

8.15-8.30

Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe.

8.30-9.00

Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałość o zdrowie. Wdrażanie do samodzielności

9.00-9.15

Czynności samoobsługowe w łazience – nauka mycia rąk, sposobu korzystania z toalety, doskonalenie tych czynności.

9.15-10.30

Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć..

10.30-10.45

Doskonalenie czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązanie sznurowadeł, zapinania guzików, suwaków). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

10.45-11.00

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Praca dyżurnych np. nauka nakrywania do stołów.

11.00-11.30

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, nożem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

11.30-11.45

  Zabiegi higieniczne – przygotowanie się do relaksu- nabywanie umiejętności samoobsługowych : mycie zębów, twarzy, rąk, korzystanie z w-c.

11.45-13.00

Relaks. Słuchanie literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej, wyciszenie. Praca indywidualna dostosowana  do potrzeb i możliwości dzieci, zabawy ogólnorozwojowe.

13.00-13.30

Zabawy ogólnorozwojowe, zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy edukacyjne, porządkowanie sali

13.30-14.00

Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14.00-16.00

Zabawy inspirowane przez nauczyciela z elementami zajęć multimedialnych, logorytmika. Dowolna działalność dzieci, zabawy w wyznaczonych dla dzieci miejscach przy stolikach. Czytanie literatury dziecięcej, rozwiązywanie zagadek, quizy tematyczne, zabawy inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.


 01.09.2023