Ramowy rozkład dnia


 RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Realizacja podstawy programowej odbywa się od godziny 800  do 1300 

 

7.00-8.00

Schodzenie się dzieci. Odbiór dziecka od Rodzica głównym wejściem przez wyznaczoną woźną. Pomoc dziecku w czynnościach samoobsługowych w szatni. Przekazanie dziecka nauczycielowi. Zabawy spontaniczne w wyznaczonych dla każdego dziecka miejscach w sali. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Praca o charakterze wyrównawczo – stymulacyjnym oraz
z dzieckiem zdolnym. Zestaw ćwiczeń porannych.

8.00 – 8.30

Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne (dokładne mycie rąk) Czynności samoobsługowe. Zachowanie bezpiecznej odległości. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Wietrzenie sal.

8.30-9.15

Śniadanie z podziałem na grupy. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

9.15- 10.15

Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć. Zabawy przy muzyce. Obserwacje przyrodnicze. Zabawy przygotowujące do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Zajęcia z religii. Wdrażanie zasad bezpieczeństwa związanych z koronawirusem.

10.15-10.45

Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Prowadzenie obserwacji dzieci 6-letnich – diagnoza.

10.45- 11.30

Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania), Zabawy swobodne na placu przedszkolnym, zajęcia ruchowe, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11.30 –11.45

Przygotowanie do obiadu. Czynności organizacyjne. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe analogicznie jak przy śniadaniu. Wietrzenie sal.

11.45 – 12.30

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.30 – 13.00

Zabiegi higieniczne. Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali (słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, wyciszenie). Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela w miejscu wyznaczonym dla każdego dziecka. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka.

13.00-13.45

Praca indywidualna z dziećmi, zajęcia ze specjalistami dla dzieci
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zabawy ogólnorozwojowe.

13.45-14.15

Przygotowanie do podwieczorku i podwieczorek – kultura spożywania posiłków. Wietrzenie sal.

14.15- 16.00

Dowolna działalność dzieci, zabawy w wyznaczonych dla dzieci miejscach przy stolikach. Czytanie literatury dziecięcej, rozwiązywanie zagadek, quizy tematyczne, zabawy inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

 22.11.2022