Tygodniowy rozkład dnia

Tygodniowy rozkład zajęć

dla dzieci 3 letnich i 4 letnich ( I półrocze)

PONIEDZIAŁEK

 aktywność językowa/ aktywność poznawcza
(przyroda, matematyka)/społeczno - emocjonalna (zamiennie)

WTOREK

 aktywność  artystyczna (plastyka)

ŚRODA

 aktywność  artystyczna (muzyka)

CZWARTEK

 aktywność ruchowo - zdrowotna

PIĄTEK

 aktywność artystyczna (muzyka)Tygodniowy rozkład zajęć

dla dzieci 5 - 6 letnich oraz 4 letnich (od II półrocza)

PONIEDZIAŁEK

 aktywność językowa

 aktywność ruchowo - zdrowotna

WTOREK

 aktywność poznawcza (matematyka)

 aktywność artystyczna (plastyka)

ŚRODA

 aktywność poznawcza ( przyroda)/społeczno - emocjonalna (zamiennie)

 aktywność artystyczna( muzyka)

CZWARTEK

 aktywność językowa

 aktywność ruchowo - zdrowotna

PIĄTEK

 aktywność artystyczna( muzyka)

 aktywność artystyczna (technika)01.09.2017