Rada Rodziców Publicznego Przedszkola w Przytyku

Skład Rady Rodziców Publicznego Przedszkola w Przytyku
w roku szkolnym 2023/2024

Ludzie, Osoba, Dziecko, Chłopiec

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

przewodnicząca – SYLWIA WIEŚNIAK

sekretarz – ANNA NOWAK

skarbnik – MAŁGORZATA KOWALCZYK

 04.09.2023