Budynek Przedszkola

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PRZYTYKU 


Publiczne Przedszkole w Przytyku istnieje od ponad 50 lat.
Po latach wyczekiwań gmina doczekała się wreszcie nowej placówki.
Nowe przedszkole jest bardzo potrzebne, gdyż stare przedszkole nie należało do tych wzorcowych. Jeszcze w czasie ostatniej wojny w starym budynku przedszkola stacjonowali żołnierze, potem służył innym celom. Po latach użytkowania nie opłacało się już wyremontować budynku,
najlepiej było zbudować po prostu nowy.
Budynek naszego nowego przedszkola stanął przy szkole podstawowej.