Budynek Przedszkola

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PRZYTYKU 


Publiczne Przedszkole w Przytyku istnieje od ponad 50 lat.
Po latach wyczekiwań gmina doczekała się wreszcie nowej placówki.
Nowe przedszkole jest bardzo potrzebne, gdyż stare przedszkole nie należało do tych wzorcowych. Jeszcze w czasie ostatniej wojny w starym budynku przedszkola stacjonowali żołnierze, potem służył innym celom. Po latach użytkowania nie opłacało się już wyremontować budynku,
najlepiej było zbudować po prostu nowy.
Budynek naszego nowego przedszkola stanął przy szkole podstawowej.
 

Publiczne Przedszkole w Przytyku mieści się w piętrowym, przestronnym budynku, wokół którego znajduje się ogród, zabezpieczony ogrodzeniem. Z przodu budynku znajduje się parking. Przedszkole posiada osiem oddziałów przedszkolnych. Główny budynek przedszkola pomieści pięć oddziałów, dodatkowo posiadamy trzy oddziały przedszkolne zlokalizowane w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku przy ulicy Szkolnej. Przedszkole przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Układ funkcjonalny głównego budynku przedszkola został tak zaprojektowany, aby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie pomieszczeń, odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne BHP oraz sprawność świadczonych usług. Każdy oddział przedszkolny posiada jasną i estetycznie urządzoną salę zabaw, szatnię i łazienkę z toaletami. W łazienkach mieszczą się dwie toalety, umywalki, każde dziecko ma własny kubeczek i szczoteczkę do mycia zębów. Wszystkie sale zabaw wyposażone są w nowe mebelki, różne kąciki zabaw tematycznych, kąciki wypoczynkowe i inne meble, służące do zabawy, nauki i relaksu. Dzieci mają do dyspozycji wiele zabawek, pobudzających różnorodne sfery aktywności, a przestrzeń w salach sprzyja podejmowaniu przez dzieci najróżniejszych zabaw z ich wykorzystaniem. Warto dodać, że baza zabawek to jest systematycznie wzbogacana i odnawiana. Każde dziecko ze względu na ochronę właściwej postawy ciała, dopasowane ma do siebie odpowiedniej wysokości krzesełko i stolik. 


                                

Budynek Publicznego Przedszkola w Przytyku


Budynek główny ma dwie kondygnacje, z częścią parterową od strony południowej. Przedszkole posiada własną kotłownię na ekogroszek. Budynek ma trzy wejścia. Wejście główne od strony zachodniej. Drugie wejście do budynku oraz na plac zabaw znajduje się natomiast od strony wschodniej.


Korytarz

 

W środku, przy głównym wejściu jest duża szatnia na 125 szafek, do tego ławki. Nowy budynek przedszkola posiada 5 sal dydaktycznych, w każdej oddzielny węzeł sanitarny z dwiema umywalkami, dwoma sedesami i jednym brodzikiem. Przy każdej sali znajduje się pomieszczenie gospodarcze na leżaki lub inny sprzęt. W obiekcie zaprojektowano pomieszczenie biurowo - socjalne dla pracowników przedszkola, oraz stołówkę wraz z pomieszczeniem kuchennym i wymaganymi pomieszczeniami zaplecza. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.


                                       Szatnia                                       

Nasi wychowankowie są objęci opieką psychologiczno - pedagogiczną i logopedyczną. Zatrudnieni nauczyciele posiadają duże doświadczenie pedagogiczne. Wszyscy mają ukończone studia wyższe pedagogiczne. W przedszkolu wpływamy na proces wychowawczy poprzez stwarzanie warunków do tego, aby dzieci czuły się w nim dobrze. Staramy się zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa, akceptować je takimi, jakie są, szanować indywidualność każdego z nich, a jednocześnie dawać możliwość do podejmowania decyzji i uzasadniania swoich racji. W tak stworzonych warunkach wychowankowie mają okazję do zdobywania wiedzy i umiejętności na miarę swoich potrzeb, możliwości rozwojowych i zainteresowań. Organizujemy wycieczki w ciekawe i urokliwe miejsca naszej gminy, kraju. Czynnie uczestniczymy w życiu kulturalnym urozmaicając swoimi programami artystycznymi okazjonalne uroczystości. Staramy się miło spędzać czas z rówieśnikami z innych placówek, biorąc udział i organizując konkursy, przedstawienia. Bardzo dużą uwagę zwraca się w naszym przedszkolu na tworzenie dekoracji różnego typu, wystrój wnętrz najczęściej odpowiada aktualnej porze roku, nauczycielki dbają o kąciki przyrody, w których eksponowane są np. dary natury, czy przedmioty charakterystyczne dla danej pory roku. Dziecko poprzez obserwację tych kącików, dbanie o nie, utrwala sobie zdobywane wiadomości i umiejętności.

Nasze Przedszkole:
 - Jest przyjazne dziecku i jego rodzinie
 -  Stoi na straży praw dziecka
 - Stale wzbogaca i uzupełnia bazę dydaktyczną
 - Przygotowuje do podjęcia nauki w szkole

Zapewniamy Dzieciom i ich Rodzicom
- Wykwalifikowaną kadrę
- Wszechstronny rozwój
  - Ciepłą, rodzinną atmosferę
- Bezpieczny pobyt dzieci

Nasza placówka realizuje program wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-6 lat, który umożliwia rzetelne przygotowanie sześciolatków do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej. Współpracujemy ze Szkołą Podstawową w Przytyku. Dzieci mają możliwość zapoznania się z pomieszczeniami szkoły, klasami w których będą w przyszłości się uczyć. W urzeczywistnieniu naszych zadań zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno -usługowy, jak również rodzice. Efektem naszej współpracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne, do którego przychodzą z radością.


Wejście do budynku Publicznego przedszkola w Przytyku 

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny rozwój wszystkim swoim wychowankom. 

  • Na pierwszym miejscu jest podmiotowość i dobro dziecka. 
  • Stoimy na straży praw dziecka.
  • Pełnimy w różnej mierze funkcje opiekuńczo-wychowawcze i kształcące, które umożliwiają dzieciom wspólną zabawę i naukę w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb i możliwości  rozwojowych. 
  • Tworzymy optymalne warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej. 

Dajemy dzieciom możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych organizowanych w naszej placówce:

  •     tańce

Dzieci mają do dyspozycji:

8 przestronnych sal ( 5 sal z łazienkami w głównym budynku przedszkola oraz 3 sale w budynku PSP w Przytyku), atrakcyjnie wyposażone w różnorodne zabawki i pomoce dydaktyczne.


Gabinet logopedyczno - psychologiczny przeznaczony do pracy z dziećmi prowadzonej przez specjalistów własny blok żywieniowy plac zabaw bogaty w krzewy ozdobne jako element wychowania estetycznego i płaszczyzna umożliwiająca prowadzenie różnorodnych obserwacji przyrodniczych, wyposażony w zestawy urządzeń do zabaw ruchowych i tematycznych. 

          

                                          Plac zabaw dla przedszkolaków                                                     

  

We wszystkich salach naszego Przedszkola znajdują się kąciki zainteresowań, które mają wielorakie zadania i zaspakajają różnorodne potrzeby dzieci. W naszym przedszkolu znajdują się między innymi: kącik lalek, kącik przyrodniczy, kącik samochodowy, kącik kuchenny, kącik muzyczny, klub "Wędrującej książki". 


                   Klub "Wędrującej książki"

Przedszkole dysponuje bogatym zestawem różnorodnych pomocy dydaktycznych, służących do prowadzenia ciekawych zajęć z dziećmi w zakresie realizacji treści programowych. W przedszkolu znajdują się: tablica ogłoszeń oraz tablica zatytułowana „Kalendarz wydarzeń”. Powstały one z myślą o rodzicach, którzy mogą na nich znaleźć istotne informacje dotyczące uroczystości w danym miesiącu oraz funkcjonowania przedszkola.

Tablica ogłoszeń i Kalendarz wydarzeń

Nasze przedszkole współpracuje z rodzicami dzieci organizując:

  •     spotkania integracyjne
  •     pikniki rodzinne
  •     zajęcia otwarte z udziałem rodziców
  •     okolicznościowe loterie oraz kiermasze
  •     spotkania indywidualne oraz grupowe 

Aktywnie współpracujemy z  Publiczną Biblioteką, Ośrodkiem Zdrowia, Posterunkiem Policji, Pocztą Polską oraz Ochotniczą Strażą Pożarną. Angażujemy się również w działalność charytatywną. Od kilku lat bierzemy udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Placówka czynna jest w godzinach od 7:00 do 16:00. Przedszkole dysponuje 200 miejscami i przystosowane jest do pracy w ośmiu grupach po 25 dzieci w każdej. Główny budynek przedszkola usytuowany jest w otoczeniu zieleni, w sąsiedztwie szkoły.


             

 

     

22.11.2022