Historia naszego Przedszkola

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PRZYTYKU 


Publiczne Przedszkole w Przytyku istnieje od ponad 50 lat.
Po latach wyczekiwań gmina doczekała się wreszcie nowej placówki.
Nowe przedszkole jest bardzo potrzebne, gdyż stare przedszkole nie należało do tych wzorcowych. Jeszcze w czasie ostatniej wojny w starym budynku przedszkola stacjonowali żołnierze, potem służył innym celom. Po latach użytkowania nie opłacało się już wyremontować budynku,
najlepiej było zbudować po prostu nowy.
Budynek naszego nowego przedszkola stanął przy szkole podstawowej.
 

Publiczne Przedszkole w Przytyku mieści się w piętrowym, przestronnym budynku, wokół którego znajduje się ogród, zabezpieczony ogrodzeniem. Z przodu budynku znajduje się parking. Przedszkole posiada osiem oddziałów przedszkolnych. Główny budynek przedszkola pomieści pięć oddziałów, dodatkowo posiadamy dwa oddziały przedszkolne zlokalizowane w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku przy ulicy Szkolnej i jeden oddział pozamiejscowy w budynku PSP we Wrzeszczowie. Przedszkole przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Układ funkcjonalny głównego budynku przedszkola został tak zaprojektowany, aby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie pomieszczeń, odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne BHP oraz sprawność świadczonych usług. Każdy oddział przedszkolny posiada jasną i estetycznie urządzoną salę zabaw, szatnię i łazienkę z toaletami. W łazienkach mieszczą się dwie toalety, umywalki, każde dziecko ma własny kubeczek i szczoteczkę do mycia zębów. Wszystkie sale zabaw wyposażone są w nowe mebelki, różne kąciki zabaw tematycznych, kąciki wypoczynkowe i inne meble, służące do zabawy, nauki i relaksu. Dzieci mają do dyspozycji wiele zabawek, pobudzających różnorodne sfery aktywności, a przestrzeń w salach sprzyja podejmowaniu przez dzieci najróżniejszych zabaw z ich wykorzystaniem. Warto dodać, że baza zabawek to jest systematycznie wzbogacana i odnawiana. Każde dziecko ze względu na ochronę właściwej postawy ciała, dopasowane ma do siebie odpowiedniej wysokości krzesełko i stolik. 


                                

Budynek Publicznego Przedszkola w Przytyku


Budynek główny ma dwie kondygnacje, z częścią parterową od strony południowej. Przedszkole posiada własną kotłownię na ekogroszek. Budynek ma trzy wejścia. Wejście główne od strony zachodniej. Drugie wejście do budynku oraz na plac zabaw znajduje się natomiast od strony wschodniej.


Korytarz

 

W środku, przy głównym wejściu jest duża szatnia na 125 szafek, do tego ławki. Nowy budynek przedszkola posiada 5 sal dydaktycznych, w każdej oddzielny węzeł sanitarny z dwiema umywalkami, dwoma sedesami i jednym brodzikiem. Przy każdej sali znajduje się pomieszczenie gospodarcze na leżaki lub inny sprzęt. W obiekcie zaprojektowano pomieszczenie biurowo - socjalne dla pracowników przedszkola, oraz stołówkę wraz z pomieszczeniem kuchennym i wymaganymi pomieszczeniami zaplecza. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.


                                       Szatnia                                       

Nasi wychowankowie są objęci opieką psychologiczno - pedagogiczną i logopedyczną. Zatrudnieni nauczyciele posiadają duże doświadczenie pedagogiczne. Wszyscy mają ukończone studia wyższe pedagogiczne. W przedszkolu wpływamy na proces wychowawczy poprzez stwarzanie warunków do tego, aby dzieci czuły się w nim dobrze. Staramy się zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa, akceptować je takimi, jakie są, szanować indywidualność każdego z nich, a jednocześnie dawać możliwość do podejmowania decyzji i uzasadniania swoich racji. W tak stworzonych warunkach wychowankowie mają okazję do zdobywania wiedzy i umiejętności na miarę swoich potrzeb, możliwości rozwojowych i zainteresowań. Organizujemy wycieczki w ciekawe i urokliwe miejsca naszej gminy, kraju. Czynnie uczestniczymy w życiu kulturalnym urozmaicając swoimi programami artystycznymi okazjonalne uroczystości. Staramy się miło spędzać czas z rówieśnikami z innych placówek, biorąc udział i organizując konkursy, przedstawienia. Bardzo dużą uwagę zwraca się w naszym przedszkolu na tworzenie dekoracji różnego typu, wystrój wnętrz najczęściej odpowiada aktualnej porze roku, nauczycielki dbają o kąciki przyrody, w których eksponowane są np. dary natury, czy przedmioty charakterystyczne dla danej pory roku. Dziecko poprzez obserwację tych kącików, dbanie o nie, utrwala sobie zdobywane wiadomości i umiejętności.

 

 

     

01.09.2017