Oświadczenia


31.01.2018

Oświadczenie o niepełnosprawności dziecka

Oświadczenie nr 1 o zamieszkaniu na terenie gminy Przytyk

Oświadczenie nr 2 o wielodzietności

Oświadczenie nr 3 o samotnym wychowaniu

Oświadczenie nr 6 o niepełnosprawnym rodzeństwie

Oświdczenie nr 7 o pieczy zastępczej