Oświadczenia27.01.2023

OŚWIADCZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KANDYDATA - ZAŁĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI I SAMOTNYM WYCHOWANIU - ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI RODZICÓW - ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNYM RODZEŃSTWIE - ZAŁĄCZNIK NR 4

PIECZA ZASTĘPCZA - ZAŁĄCZNIK NR 5

OŚWIADCZENIE O GOSPODARSTWIE LUB DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ