Wiosenne zajęcia otwarte

ZAJĘCIA OTWARTE W NASZYM PRZEDSZKOLU

Zajęcia otwarte to forma zajęć umożliwiająca rodzicom obserwowanie swojego dziecka w czasie zabaw i zajęć w grupie rówieśniczej. Rodzice mają możliwość zapoznania się  z osiągnięciami swojej pociechy oraz jej zachowaniem w czasie zajęć dydaktycznych. Mogą porównywać stopień rozwoju swojego dziecka z jego rówieśnikami. Zajęcia takie umożliwiają również zapoznanie się ze sposobem pracy nauczyciela danej grupy.  W marcu  w naszym przedszkolu  we wszystkich grupach, odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców, których tematem była ,,Woda". W marcu realizujemy również podczas zajęć z aktywności przyrodniczej program ,,Mamo, tato wolę wodę". Celem zajęć było zainteresowanie dzieci tematyką związaną z wodą, rolą wody, jaką odgrywa w środowisku przyrodniczym. Dziękujemy rodzicom za liczne przybycie do przedszkola, za zainteresowanie i docenianie tego , co robimy w przedszkolu, dziękujemy dzieciom za aktywne uczestnictwo w zajęciach i szczególnie miłą, radosną  atmosferę.

20.03.2018