Przegląd tańców ludowych

TAŃCE LUDOWE

W dniu 14 marca 2019r.  w  Publicznym Przedszkolu w Przytyku  odbył się  III Przegląd Pieśni i Tańców Ludowych oraz Narodowych. Inicjatorką i organizatorką Przeglądu od  trzech lat jest Pani Ewelina Markowska - Ślufarnik. W przygotowania włącza się również pani Katarzyna Błaszczyk. Celem tej imprezy jest rozpowszechnianie piękna i tradycji polskich tańców ludowych wśród najmłodszych.  Poziom artystyczny przeglądu  z roku na rok staje się coraz wyższy. Impreza na stałe wpisała się już do artystycznego kalendarza  przedszkolnego. Przybyłych gości, przedszkolaków, nauczycieli powitała Pani Dyrektor Publicznego Przedszkola w Przytyku - Pani Aneta Szczepanik, życząc małym wykonawcom jak najlepszych występów. Przedszkolaki zachwyciły widownię nie tylko swoim talentem, ale również strojami i wdziękiem z jakim prezentowały się na scenie.  W  tegorocznym  przeglądzie udział wzięły : cztery grupy z naszego przedszkola, Dziecięcy Zespół Ludowy z Samorządowego Przedszkola w Zakrzewie ,,Małe Zakrzewiaki”, Zespół wokalno - taneczny ,,Wrzosiki” z Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie, młodzież  z Publicznego Gimnazjum z Przytyka tworząca zespół ,,Plejada" oraz panie z Zespołu ,,Wrzosowianki” wraz z liderem Piotrem Wachnickim. Na harmonii zespołowi przygrywał pan Piotr Bińkowski. Występy wszystkich przedszkolaków zostały nagrodzone gromkimi brawami przez publiczność.  Mali artyści w pięknych barwnych strojach zaprezentowali tańce ludowe z różnych regionów Polski:  polkę, krakowiaka, koziorajkę,  Maryneczkę, szota, kowala i inne.  Przegląd został zakończony występem zespołu Wrzosowianki. Była to również okazja do prezentacji dorobku artystycznego najstarszych uczestników przeglądu. Należy z szacunkiem pokłonić się tym ludziom wielkiego serca i pasji, którzy z zaangażowaniem działają na rzecz kultury ludowej, chroniąc ją od zapomnienia.  Wszystkie występujące i tańczące zespoły  otrzymały podziękowania, dyplomy oraz pamiątkowe drewniane serduszka ozdobione wzorami łowickimi. Pani Dyrektor podziękowała gościom za przybycie, prezentację swoich umiejętności tanecznych i wokalnych.  Natomiast nauczycielom podziękowała za  przygotowanie dzieci do występów oraz za organizację całej uroczystości. Po części artystycznej dla gości został przygotowany słodki poczęstunek.

14.03.2019