Oświadczenie rodzica kandydata o woli przyjęcia do Publicznego Przedszkola w Przytyku08.02.2022

Potwierdzenie woli przyjęcia