Olimpiada matematyczna

OLIMPIADA MATEMATYCZNA Pt: „Matematyczne podróże małe i duże”

Matematyka … jedni ją uwielbiają ,inni traktują jak zło konieczne. Nie zmienia to faktu ,że umiejętności matematyczne są przydatne w rozmaitych sytuacjach zadaniowych, życiowych.

Tymczasem wielu uczniów czy przedszkolaków ma trudności z przyswajaniem pojęć matematycznych i tzw. myśleniem operacyjnym. To, czy potrafimy wykazać się umiejętnościami matematycznymi zależy w znacznym stopniu od indywidualnej emocjonalnej odporności na stres. Odporność rodzi się wtedy , gdy w sytuacji trudnej jesteśmy w stanie opanować emocje i poradzić sobie z wykonaniem zadania.

Okazją do doskonalenia umiejętności matematycznych i pokonywania trudności była III Wewnątrzprzedszkolna Olimpiada Matematyczna w Publicznym  Przedszkolu w Przytyku. Przedsięwzięcie realizowane było w związku z wdrożonym od kilku lat programem rozwijającym zdolności matematyczne wśród przedszkolaków „Z matematyką owocnie i kolorowo” autorstwa Pani Anety Szczepanik. Głównym celem „Matematycznych Potyczek” było:

rozwijanie zainteresowań, zdolności i doskonalenie umiejętności matematycznych ,

kształtowanie odporności emocjonalnej,

stwarzanie dziecku możliwość do zdobywania doświadczeń matematycznych.

doskonalenie elementarnych pojęć matematycznych i prostych operacji

wdrażanie do rozumienia komunikatów, instrukcji, poleceń

poszerzanie kontaktów społecznych , wzbogacanie doświadczeń w relacjach z innymi

pokonywanie własnych ograniczeń , wzmacnianie wiary w swoje możliwości.

Wśród zadań matematycznych jakie przygotowały Panie Aneta Szczepanik i Anna Kowalczyk dla uczestników znalazły się : zadania na ustalanie położenia przedmiotów w przestrzeni , liczenie, rozpoznawanie znaków graficznych liczb 1-30, stosowanie liczebników porządkowych, rozwiązywanie prostych zadań z treścią , mierzenie, liczby w aspekcie porządkowym, ciągi liczbowe oraz rozpoznawanie kształtów geometrycznych . Każdy z zawodników czteroosobowej reprezentacji grup „Biedronki”, „Motylki”, i „Krasnoludki” sprostał im bez trudności. Nad przebiegiem całego przedsięwzięcia czuwało niezależne jury w osobach pani Eweliny Markowskiej – Ślufarnik – Dyrektora naszego przedszkola, oraz dwóch nauczycielek: pani Emilii Brociek i Kingi Janowskiej. Jurorki oceniały wykonanie poszczególnych zadań zgodnie z przyjętymi kryteriami. I miejsce zajęła drużyna „ Motylki” II miejsce „Krasnoludki” a III miejsce „Biedronki”. Każdy z uczestników dostał dyplom, puchar oraz grę dla całej grupy. Nagrody ufundowała Rada Rodziców Publicznego Przedszkola w Przytyku za co serdecznie dziękujemy. Zwycięzcom gratulujemy!!!


01.12.2021