Olimpiada matematyczna

OLIMPIADA MATEMATYCZNA

Dnia 27 listopada w Publicznym Przedszkolu w Przytyku odbyła się olimpiada matematyczna, której celem było upowszechnienie matematyki wśród dzieci, doskonalenie umiejętności logicznego myślenia oraz zachęcenie przedszkolaków do publicznych występów. W matematycznych zmaganiach wzięło udział pięć drużyn, po troje dzieci z grupy Krasnoludki, Motylki, Biedronki, Słoneczka oraz Smerfy. Zadania, z którymi zmierzyły się dzieci to między innymi układanie figur geometrycznych z patyczków, układanie pasków od najkrótszego do najdłuższego, wskazywanie najwyższej, najgrubszej, najmniejszej figury oraz zadanie z zakresu orientacji na kartce papieru. Czas pomiędzy poszczególnymi zadaniami urozmaicony został ćwiczeniami relaksacyjnymi przy muzyce. Dzieci z wielkim entuzjazmem brały udział w konkurencjach. Najlepiej z zadaniami poradziły sobie dzieci z grupy Krasnoludki, które zajęły pierwsze miejsce w olimpiadzie, miejsce drugie zajęły dzieci z grupy Biedronki, zaś miejsce trzecie dzieci z grupy Motylki. Dzieci z grupy Słoneczka i Smerfy otrzymały wyróżnienia. Ukoronowaniem olimpiady było wręczenie wszystkim uczestnikom dyplomów oraz poszczególnych nagród w zależności od zajętego miejsca. Udział w olimpiadzie był wspaniałym doświadczeniem dla dzieci, które z pewnością zaowocuje w przyszłości.


27.11.2020