Dzień otwarty w Pszczółkach

WARSZTATY DLA RODZICÓW
Dnia 31 października w grupie Pszczółek odbyły się warsztaty dla rodziców z zakresu zajęć matematycznych i plastyki.„Matematyka jest królową nauk”- tak zwykło się mówić. Stanowi podstawę rozwoju. Rozumienie jej jest wielką sprawnością, zaś stosowanie wielkim dokonaniem prowadzącym do rozwoju w każdej dziedzinie naszego życia.
Głównym celem procesu uczenia, a raczej przyswajania wiadomości matematycznych w przedszkolu jest rozwijanie jego aktywnej postawy intelektualnej wobec sytuacji niejasnych, problemowych, rozwoju wyobraźni, pomysłowości, języka, w oparciu o gry i zabawy matematyczne, w których dziecko rozwija następujące obszary matematyczne: orientacja przestrzenna, rytmy, liczenie, układanie i rozwiązywanie zadań z treścią. Właśnie tej tematyki  dotyczyły ćwiczenia, jakie wykonywały dzieci wraz z rodzicami: przeliczały liczmany, odwzorowywały rytmy klockami, powtarzały usłyszany rytm, rozwiązywały proste zadania tekstowe, określały położenie przedmiotu względem siebie. Następnie rodzice narysowali i wycięli piękne postacie grzybów, które potem dzieci umieściły na narysowanej w grupach polanie.

02.11.2017