Statut Publicznego Przedszkola w Przytyku

--- /// ---
 
Aktualny Statut Publicznego Przedszkola w Przytyku.

Uchwalony w dniu 01.04.2020r.
Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 8/2019/202015.09.2017

Statut Publicznego Przedszkola w Przytyku