Zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Publicznym Przedszkolu w Przytyku

09.03.2021

Zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Publicznym Przedszkolu w Przytyku