OPŁATY


ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU ODBYWA SIĘ
WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

Publiczne Przedszkole w Przytyku jest czynne w godzinach od 7.00 do 16.00

  • 5 godzin dziennie od 8:00 – 13:00 jest realizowana bezpłatna podstawa programowa wychowania przedszkolnego;
  • odpłatność jest pobierana za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad godziny,
    w których realizowana będzie podstawa programowa
  •  stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1 zł. 

Przykład: 

Za dziecko przebywające w przedszkolu 9 godzin dziennie (7:00 – 16:00) przez cały miesiąc,
Rodzic/Opiekun Prawny będzie wnosić opłatę w następującej wysokości:
 

9 godzin - 5 godz. (podstawy programowej)= 4 godz. x 1 zł x 23 dni = 92 zł

 

Numer konta Publicznego Przedszkola w Przytyku:

72 9115 0002 0070 0704 7969 0001


Opłaty należy uiszczać do 15-tego każdego miesiąca!!!


ŻYWIENIE:

Stawka dzienna za 3 posiłki wynosi  6,20 zł, w tym:
śniadanie:  1,80 zł    
     obiad:   3,00 zł

podwieczorek:  1,40 zł

Stawka dzienna za 2 posiłki wynosi  4,80 zł, w tym:

śniadanie:           1,80 zł    

obiad:         3,00 zł


Odliczenia za nieobecność dziecka w przedszkolu są tylko w przypadku zgłoszenia do sekretariatu takiego faktu poprzez rodzica i odliczenia liczone są po 2 pierwszych dniach od zgłoszenia.

Np. rodzic zgłasza dnia 01.03.2021 że dziecko będzie nieobecne w dniach od 1.03.2021-05.03.2021 łącznie 5 dni wiec odliczone zostaną 3 dni.
02.05.2017