Dokumenty dotyczące powrotu dziecka do przedszkola

01.06.2020

Ankieta, deklaracja dla rodziców

Zgoda rodzica na pomiar temperatury