Zestaw programów wychowania przedszkolnego i projektów na rok szkolny 2019/2020

Zestaw programów wychowania przedszkolnego
na rok szkolny 2019/2020

L.p

Tytuł programu

Autor/autorzy

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1.

„Kocham przedszkole”

M. Pleskot,

A. Staszewska - Mieszek

WSiP

PPP-01/2019

2.

„Z matematyką owocnie i kolorowo”

A. Szczepanik

Program sporządzony samodzielnie

PPP-03/2019

3.

„Wesołe zabawy literami i słowami” 

A. Szczepanik

Program sporządzony samodzielnie

PPP-05/2019

4.

„Misiaki nie płaczą – program adaptacyjny”

A. Kowalczyk

Program sporządzony samodzielnie

PPP-07/2019

5.

„Mówię Ładnie i poprawnie” - logopedyczny

E. Markowska - Ślufarnik

Program sporządzony samodzielnie

PPP-04/2019

6.

„Jestem Polakiem” patriotyczny

K. Błaszczyk

Program sporządzony samodzielnie

PPP-02/2019

7.

„Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu”

M. Appel,

E. Piotrowska,

J. Zarańska

 

PPP-10/2019

8.

„Program przygotowujący dzieci przedszkolne do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”

M. Rudzik

 

PPP-11/2019

9.

Przedszkole drugi dom” Renata Markowska


PPP-06/2019

 

10.


11.

 

„Program zajęć muzyczno – tanecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym”


„ Program preorientacji zawodowej na rok 2019/2020”


Ewelina Markowska- Ślufarnik

K. Błaszczyk

 


PPP-08/2019


PPP-09/2019
Programy, projekty i akcje ogólnopolskie realizowane w Publicznym  Przedszkolu  
w Przytyku

Lp.

Nazwa programu,
projektu, akcji

Koordynator

1.

Góra Grosza

Ewelina Markowska -Ślufarnik

2.

Mamo, tato wolę wodę!

Ewelina Markowska -Ślufarnik

3.

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Ewelina Markowska- Ślufarnik

4.

Kreatywny Przedszkolak

Ewelina Markowska- Ślufarnik

Katarzyna Błaszczyk

5.

Akcje UNICEF

Anna Kowalczyk

6.

Akcje Caritas

Anna Kowalczyk

7.

Czyste powietrze wokół nas

Ewelina Wziątek

8.

Zbiórka plastikowych korków (nakrętek)

Współpraca z wolontariatem ze Szkołą Podstawową w Przytyku

9.

Zbiórka plastikowych butelek
z nakrętkami

Elżbieta Gaj

10

Zbiórka baterii  REBA

Ewelina Markowska-ŚlufarnikINNOWACJE

1. "Metoda Knillów i bajka terapeutyczna w pracy z dziećmi"- autor Ewelina Wziątek
03.09.2018