Zestaw programów wychowania przedszkolnego i projektów na rok szkolny 2018/2019

Zestaw programów wychowania przedszkolnego
na rok szkolny 2018/2019

L.p

Tytuł programu

Autor/autorzy

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1.

„Kocham przedszkole”

M. Pleskot,

A. Staszewska - Mieszek

WSiP

PPP-01/2018

2.

„Z matematyką owocnie i kolorowo”

A. Szczepanik

Program sporządzony samodzielnie

PPP-02/2018

3.

„Wesołe zabawy literami i słowami” 

A. Szczepanik

Program sporządzony samodzielnie

PPP-03/2018

4.

„Misiaki super przedszkolaki – program adaptacyjny”

E. Markowska - Ślufarnik

Program sporządzony samodzielnie

PPP-04/2018

5.

„Mówię Ładnie i poprawnie” - logopedyczny

E. Markowska - Ślufarnik

Program sporządzony samodzielnie

PPP-05/2018

6.

„Jestem Polakiem” patriotyczny

K. Błaszczyk

Program sporządzony samodzielnie

PPP-06/2018

7.

„Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu”

M. Appel,

E. Piotrowska,

J. Zarańska

 

PPP-07/2018

8.

„Program przygotowujący dzieci przedszkolne do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”

M. Rudzik

 

PPP-08/2018

9.

„Program preorientacji zawodowej w Publicznym Przedszkolu w Przytyku na rok 2018/2019”

K. Błaszczyk

W. Tarnowska

Program sporządzony samodzielnie

PPP-09/2018

 

 

 

 

 

Zestaw projektów na rok 2018/2019

L.p

Tytuł projektu

koordynator

1.

„Kubusiowi przyjaciele natury”

E. Markowska -Ślufarnik

2.

„Mamo, tato wolę wodę”

E. Markowska -Ślufarnik

3.

„Akademia zdrowego przedszkolaka”

E. Markowska -Ślufarnik

4.

„Mały miś w świecie wielkiej literatury”

A. Kowalczyk


INNOWACJE

1. "Metoda Knillów i bajka terapeutyczna w pracy z dziećmi"- autor E. Wziątek03.09.2018