Zajęcia otwarte dla rodziców

ZAJĘCIA OTWARTE

W miesiącu marcu we wszystkich grupach w naszym przedszkolu wychowawcy przeprowadzili zajęcia otwarte, w których mogli uczestniczyć rodzice. Przedszkolaki z niecierpliwością oczekiwały wizyty rodziców lub kogoś bliskiego z rodziny.  Mimo wielu obowiązków rodzice bądź dziadkowie przybyli do naszego przedszkola, by towarzyszyć swoim pociechom. Tematem przewodnim tym razem była informatyka - wykorzystanie tablicy interaktywnej,  Internetu podczas codziennych zajęć, zabaw  z dziećmi. W czasie tych zajęć rodzice mieli możliwość obserwowania swoich pociech, ich aktywności, koncentracji uwagi oraz zasobu wiadomości  i umiejętności. Mogli porównywać stopień rozwoju swojego dziecka z jego rówieśnikami. Zajęcia takie umożliwiają również zapoznanie się ze sposobem pracy nauczyciela danej grupy.  Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w proponowanych formach działalności, dając wyraz swojemu zainteresowaniu i zaangażowaniu w działanie. Dziękujemy rodzicom za liczne przybycie, za zainteresowanie i docenianie tego, co robimy  w przedszkolu, dziękujemy dzieciom za aktywne uczestnictwo w zajęciach i szczególnie miłą, radosną  atmosferę.

19.03.2019