Zajęcia otwarte

ZAJĘCIA OTWARTE

Zajęcia otwarte to forma zajęć umożliwiająca rodzicom obserwowanie swojego dziecka w czasie zabaw, zajęć w grupie rówieśniczej i  zachowania w czasie zajęć dydaktycznych. Zajęcia takie umożliwiają również zapoznanie się ze sposobem pracy nauczyciela w przedszkolu. W dniach 19, 20, 25 i 26 listopada w naszym przedszkolu również odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Tematyka zajęć dotyczyła obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia.  Mimo coraz nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie przemija. W wyżej wymienionych dniach każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim małym lub dużym przyjacielem –  Misiem. Dzieci aktywnie brały udział w zabawach: słuchowej, muzyczno - ruchowej, ruchowej. Chętnie przeliczały, układały puzzle misiowe, rozwiązywały zagadki, dzieliły słowa na sylaby, próbowały miodu. Wykonały również prace plastyczne.
Przedszkolaki były bardzo zadowolone, że mogą pracować razem z rodzicami. Efekty pracy dzieci, rodzice mogą obejrzeć na przedszkolnej wystawie prac plastycznych. Wszyscy doskonale się  bawili w towarzystwie swoich pluszowych  przyjaciół.


25.11.2019