Święto Niepodległości

  Dnia 10 listopada 2021 r. w  naszym przedszkolu odbyła się uroczystość upamiętniająca 103 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.  Z tej okazji dzieci z wszystkich grup oraz pracownicy przedszkola w strojach w barwach narodowych z kotylionami na prawej piersi zebrali się, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla Polaków czas. Wszyscy z powagą i w dużym skupieniu oglądali program artystyczny przygotowany przez dzieci z grup : Biedronki i Motylki, pod kierunkiem p. Agnieszki Orlik  i p. Alicji Kazimierskiej. Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości miała na celu rozwijanie wśród wychowanków naszego przedszkola poczucia przynależności narodowej, pielęgnowanie polskiej kultury i tradycji. Jednocześnie była pouczającą lekcją historii i patriotyzmu. Uwieńczeniem uroczystości było wspólne zaśpiewanie hymnu polskiego z całą społecznością przedszkolną oraz naszym gościem kierownikiem referatu oświaty Panem Ryszardem Fałkiem.

12.11.2021