Uchwała Rady Gminy Przytyk08.02.2022

Uchwała XXX.201.2017 Rady Gminy Przytyk z dn.29.03 2017

Uchwała XII.114.2020 Rady Gminy Przytyk z dn.23.01.2020