Akcja "Sprzątanie świata"

AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA”

Kształtowanie postaw proekologicznych jest jednym z najważniejszych celów edukacji przedszkolnej dlatego nauczyciele w przedszkolu już od najmłodszych lat starają się uwrażliwiać dzieci na piękno przyrody i równocześnie uświadomić im jak duża jest ich rola w utrzymaniu czystości środowiska. Coroczna akcja "Sprzątanie Świata" jest świetną okazją, aby uświadomić dzieciom jak wiele dobrego człowiek może zrobić dla środowiska poprzez właściwe zachowanie. Dnia 21 września po raz kolejny zorganizowaliśmy w naszym Przedszkolu akcję „Sprzątanie Świata”. W akcji wzięły udział 4 najstarsze grupy przedszkolaków – Słoneczka, Krasnoludki, Biedronki i Motylki. W piękne słoneczne przed popołudnie dzieci wraz z nauczycielkami wyruszyły zaopatrzone w gumowe rękawice i worki na wielkie sprzątanie terenu wokół przedszkola. Dzieci z wielkim zaangażowaniem zbierały odpady, papierki, butelki, dobrze się przy tym bawiąc. W sumie zebrano 4 worki śmieci. Dzieci uczestniczyły w sprzątaniu bardzo chętnie i z wielkim przejęciem. Celem naszej akcji było nie tylko doraźne usunięcie śmieci z najbliższego otoczenia, ale przede wszystkim wzrost świadomości i zainspirowanie przedszkolaków do działań zmierzających do poprawy środowiska naturalnego. Wszyscy musimy pamiętać, że Ziemia jest naszym wspólnym domem i powinniśmy o nią dbać


21.09.2020