Informacja o opublikowaniu sprawozdania finansowego


INFORMACJA O OPUBLIKOWANIU
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


Sprawozdanie finansowe Publicznego Przedszkola w Przytyku
za 2018 rok opublikowane zostało na stronie jednostki obsługującej
tj. Urzędu Gminy Przytyk - BIP - w zakładce:

- Majątek Gminy

- budżet

- sprawozdania finansowe za 2018 rok.


09.05.2019