Spotkanie ze strażakami

WITAMY STRAŻAKÓW

Dnia 10 października 2019r.  nasze przedszkole odwiedzili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytyku. Podczas  spotkania dzieci zaznajomiły się ze specyfiką związaną z pracą strażaka, zachowaniem bezpieczeństwa w trakcie spacerów w pobliżu ulicy, gdy zaczepia nas nieznajoma osoba. Przedszkolacy dowiedzieli się, w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną,, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych. Przypomnieliśmy sobie numery alarmowe oraz sposób przeprowadzenia rozmowy telefonicznej w sytuacji różnych zdarzeń. Następnie odbył się profesjonalny pokaz ratownictwa medycznego. Nasi wychowankowie zostali zapoznani z podstawowymi czynnościami w zakresie pomocy przedlekarskiej – oceną sytuacji poszkodowanego i kontrolą czynności życiowych, wezwaniem pomocy oraz podstawami podtrzymywania życia (reanimacja). Po prezentacji wszystkie dzieci chętnie ćwiczyły wykonywanie czynności ratunkowych pod czujnym okiem naszego gościa. Wiedza i umiejętności, które dzieci nabyły utrwalane będą przy każdej okazji podczas zajęć, aby dzieci nabrały pewności siebie w trudnych sytuacjach i mogły udzielić pomocy sobie i innym. Takie spotkania sprawiają że dzieci: poznają ciężką i odpowiedzialną pracę strażaka, wiedzą jak dbać o własne i innych bezpieczeństwo, kształtują odpowiednie zachowania w trudnych sytuacjach, zaznajamiają się z sytuacjami, w których powinny korzystać z numerów alarmowych.


10.10.2019