Spotkanie z bibliotekarzem

NARODOWE CZYTANIE

W ramach akcji Narodowego czytania w dniu 09.09.2019 r. dzieci z Publicznego  Przedszkola w Przytyku mogły posłuchać lektury dostosowanej do ich wieku, czyli "Bajek Ezopa", które czytał dyrektor GBP w Przytyku p. Mirosław Krzyszewski. Lubiane
i cenione bajki Ezopa to uniwersalne i pouczające opowiastki dla najmłodszych. Razem mile spędziliśmy czas i wdrażaliśmy dzieci do uważnego słuchania tekstów literackich.


10.09.2019