Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Przytyku na rok szkolny 2023/2024

REKRUTACJA  
DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W PRZYTYKU
NA ROK SZKOLNY  2023/2024.

WAŻNE TERMINY


Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej

od 20.02.2023r. godz. 8.00 do 08.03.2023 r. godz. 16.00

 

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola,
oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
(wnioski wraz z dokumentami można składać również
w postaci korespondencji listowej)

od 27.02.2023r. od godz. 8.00 do 17.03.2023r.  do godz.16.00.

 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
do Publicznego Przedszkola w Przytyku
od 20.03.2023r. od godz. 10.00 do 29.03.2023r. do godz.16.00.27.02.2023