Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Przytyku na rok szkolny 2022/2023

REKRUTACJA  
DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W PRZYTYKU
NA ROK SZKOLNY  2022/2023

WAŻNE TERMINY


Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w przedszkolu, oddziele przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej

od 21.02.2022r. godz. 8.00 do 09.03.2022 r. godz. 16.00

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
(wnioski wraz z dokumentami prosimy składać w postaci korespondencji listowej)

od 28.02.2022r. od godz. 8.00 do 18.03.2022r.  do godz.16.00.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do Publicznego Przedszkola w Przytyku
od 21.03.2022 od godz. 10.00 do 30.03.2022r. do godz.16.00.08.02.2022