Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Przytyku na rok szkolny 2019/2020

REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
W PRZYTYKU NA ROK SZKOLNY  2019/2020

WAŻNE TERMINY

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2019/2020
od godz. 8.00 -  04.03.2019r. do 15.03.2019r. do godz. 16.00


Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
od 11.03.2019 od godz. 8.00 do 18.03.2019r.  do godz.12.00.


Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do Publicznego Przedszkola w Przytyku
od 25.03.2019 od godz. 10.00 do 29.03.2019r. do godz.16.00.


11.02.2019