Rada Rodziców Publicznego Przedszkola w Przytyku

Skład Rady Rodziców Publicznego Przedszkola w Przytyku
w roku szkolnym 2021/2022


PREZYDIUM RADY RODZICÓW

przewodnicząca – Agnieszka Prasek

sekretarz – Beata Woźniak

skarbnik – Paulina Lis

 

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW

członek Komisji –

członek Komisji –


15.09.2020