Rada Rodziców Publicznego Przedszkola w Przytyku

Skład Rady Rodziców Publicznego Przedszkola w Przytyku
w roku szkolnym 2020/2021


PREZYDIUM RADY RODZICÓW

przewodnicząca – Małgorzata Zygmunt

sekretarz – Magdalena Stolarczyk

skarbnik – Agnieszka Prasek

 

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW

członek Komisji – Anna Jeżak

członek Komisji – Natalia Popiel


15.09.2020