Przegląd Pieśni i Tańców

PRZEGLĄD PIEŚNI I TAŃCÓW
LUDOWYCH ORAZ NARODOWYCH

Dnia 24.04.2018r w naszym przedszkolu odbył się ,,II Przegląd Pieśni, Tańców Ludowych I Narodowych". Taniec i muzyka  towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. W większości tradycyjnych społeczności taniec   i śpiew stanowił istotny element wielu rytuałów   i zwyczajów, a także spełniał funkcje społeczne – wzmacniał więź społeczną   w odczuwaniu przynależności do określonej grupy ludzkiej. Taniec  i muzyka pełnił także funkcje magiczne łącząc wszystkich ludzi  każdego pokolenia. Dlatego też do zaprezentowania swoich umiejętności zaprosiliśmy ,,Dziecięcy zespół ludowy Wrzosiki", ,,Dziecięcą grupę wokalną Wrzosiki" ze Szkoły Podstawowej we Wrzosie , młodzież z Publicznego Gimnazjum w Przytyku z zespołem ,,Plejada" oraz ludowy zespół „Wrzosowianki”. Nasze przedszkolaki  również zaprezentowały swoje umiejętności w tańcach ludowych i narodowych min. Polonez, Walc, Koziorajka, Grozik, Moja Maryneczko, taniec do utworu ,,W moim ogródeczku". Warto interesować się tym najstarszym przejawem kulturowej działalności człowieka na ziemiach polskich aby był nadal żywy  i przekazywany z pokolenia na pokolenie. Taniec, muzyka i śpiew to nie tylko zabawa to przede wszystkim sposób wyrażania swego wnętrza. Całość uroczystości przygotowały panie Ewelina Markowska-Ślufarnik i Katarzyna Błaszczyk.

25.04.2018