Procedura zgłaszania i usprawiedliwiania nieobecności dziecka w Publicznym Przedszkolu w Przytyku

Przedmiotem procedury zgłaszania i usprawiedliwiania nieobecności dziecka 
jest określenie sposobu pozyskiwania przez Publiczne Przedszkole w Przytyku
informacji związanych z nieobecnością dziecka w placówce
oraz sposobu zgłaszania oraz usprawiedliwiania nieobecności dziecka
w przedszkolu przez rodziców/prawnych opiekunów.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z całą procedurą.

17.02.2017

Procedura zgłaszania nieobecności dziecka