Pasowanie na Przedszkolaka

WCZORAJ DZIECIAKI DZIŚ PRZEDSZKOLAKI

Dnia 27 października 2017r. w Publicznym  Przedszkolu w Przytyku odbyła się pierwsza ważna uroczystość dla dzieci najmłodszych czyli Pasowanie na przedszkolaka.

Uroczystość ta stanowi zakończenie procesu adaptacyjnego dzieci do warunków i zasad panujących w przedszkolu. Podczas pasowania, dzieci które rozpoczęły edukację przedszkolną swoimi występami potwierdziły, że dobrze czują się w przedszkolu i pokazały jak dużo już potrafią. Zaprezentowały rodzicom piosenki, wiersze i tańce, których nauczyły się do tej pory. Odświętne stroje, a także wystrój sali podkreślały doniosłość wydarzenia.  Podczas uroczystości pasowania najmłodsze dzieci mogły również obejrzeć występy swoich starszych kolegów, ponieważ każda grupa miała możliwość zaprezentowania swoich umiejętności.  W  dalszej części dzieci złożyły uroczystą przysięgę, powtarzając głośno słowo „Przyrzekamy", obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom, być po prostu dzielnym przedszkolakiem.  Pani Dyrektor z pomocą ,,zaczarowanego ołówka" dokonała pasowania. Na pamiątkę tej ważnej chwili każde dziecko otrzymało dyplom. Po części oficjalnej na dzieci czekała niespodzianka czyli przedstawienie pt. ,,Kopciuszek", gdzie w role aktorów wcielili się nauczyciele oraz pracownicy przedszkola. Następnie rodzice wraz z dziećmi zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek. Całość uroczystości przygotowały nauczycielki: Katarzyna Błaszczyk oraz Ewelina Markowska - Ślufarnik.

28.10.2017