OPŁATY


ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU ODBYWA SIĘ
WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

Publiczne Przedszkole w Przytyku jest czynne w godzinach od 7.00 do 16.00

  • 5 godzin dziennie od 8:00 – 13:00 jest realizowana bezpłatna podstawa programowa wychowania przedszkolnego;
  • odpłatność jest pobierana za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad godziny,
    w których realizowana będzie podstawa programowa
  •  stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1 zł. 

Przykład: 

Za dziecko przebywające w przedszkolu 9 godzin dziennie (7:00 – 16:00) przez cały miesiąc,
Rodzic/Opiekun Prawny będzie wnosić opłatę w następującej wysokości:
 

9 godzin - 5 godz. (podstawy programowej)= 4 godz. x 1 zł x 23 dni = 92 zł

 

WYŻYWIENIE W MIESIĄCU GRUDNIU: 

ŚNIADANIA

15 dni x 1,80 zł= 27.00 zł

OBIADY

15 dni x 3,00 zł = 45.00 zł

PODWIECZORKI

15 dni x 1,40 zł = 21.00 zł


GODZINY POZA PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

15 dni x 4 godz. = 60 godz. x 1 zł = 60 zł


Wpłaty przyjmowane są w każdy poniedziałek, czwartek i piątek
w godzinach od 8.00 do 12.00


02.05.2017