O NAS


Nasze Przedszkole:
 - Jest przyjazne dziecku i jego rodzinie
 -  Stoi na straży praw dziecka
 - Stale wzbogaca i uzupełnia bazę dydaktyczną
 - Przygotowuje do podjęcia nauki w szkole

Zapewniamy Dzieciom i ich Rodzicom
- Wykwalifikowaną kadrę
- Wszechstronny rozwój
  - Ciepłą, rodzinną atmosferę
- Bezpieczny pobyt dzieci

Nasza placówka realizuje program wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-6 lat, który umożliwia rzetelne przygotowanie sześciolatków do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej. Współpracujemy ze Szkołą Podstawową w Przytyku. Dzieci mają możliwość zapoznania się z pomieszczeniami szkoły, klasami w których będą w przyszłości się uczyć. W urzeczywistnieniu naszych zadań zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno -usługowy, jak również rodzice. Efektem naszej współpracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne, do którego przychodzą z radością.


Wejście do budynku Publicznego przedszkola w Przytyku 

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny rozwój wszystkim swoim wychowankom. 

  • Na pierwszym miejscu jest podmiotowość i dobro dziecka. 
  • Stoimy na straży praw dziecka.
  • Pełnimy w różnej mierze funkcje opiekuńczo-wychowawcze i kształcące, które umożliwiają dzieciom wspólną zabawę i naukę w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb i możliwości  rozwojowych. 
  • Tworzymy optymalne warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej. 

Dajemy dzieciom możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych organizowanych w naszej placówce:

  •     tańce

Dzieci mają do dyspozycji:

8 przestronnych sal z łazienkami, atrakcyjnie wyposażone w różnorodne zabawki i pomoce dydaktyczne.

Trzy z 8 sal do zajęć


Gabinet logopedyczno - psychologiczny przeznaczony do pracy z dziećmi prowadzonej przez specjalistów własny blok żywieniowy plac zabaw bogaty w krzewy ozdobne jako element wychowania estetycznego i płaszczyzna umożliwiająca prowadzenie różnorodnych obserwacji przyrodniczych, wyposażony w zestawy urządzeń do zabaw ruchowych i tematycznych. 

          

                                          Plac zabaw dla przedszkolaków                                                     

    

Stołówka w Publicznym Przedszkolu w Przytyku

We wszystkich salach naszego Przedszkola znajdują się kąciki zainteresowań, które mają wielorakie zadania i zaspakajają różnorodne potrzeby dzieci. W naszym przedszkolu znajdują się między innymi: kącik lalek, kącik przyrodniczy, kącik samochodowy, kącik kuchenny, kącik muzyczny, klub "Wędrującej książki". 


                   Klub "Wędrującej książki"

Przedszkole dysponuje bogatym zestawem różnorodnych pomocy dydaktycznych, służących do prowadzenia ciekawych zajęć z dziećmi w zakresie realizacji treści programowych. W przedszkolu znajdują się: tablica ogłoszeń oraz tablica zatytułowana „Kalendarz wydarzeń”. Powstały one z myślą o rodzicach, którzy mogą na nich znaleźć istotne informacje dotyczące uroczystości w danym miesiącu oraz funkcjonowania przedszkola.

Tablica ogłoszeń i Kalendarz wydarzeń

Nasze przedszkole współpracuje z rodzicami dzieci organizując:

  •     spotkania integracyjne
  •     pikniki rodzinne
  •     zajęcia otwarte z udziałem rodziców
  •     okolicznościowe loterie oraz kiermasze
  •     spotkania indywidualne oraz grupowe 

Aktywnie współpracujemy z  Publiczną Biblioteką, Ośrodkiem Zdrowia, Posterunkiem Policji, Pocztą Polską oraz Ochotniczą Strażą Pożarną. Angażujemy się również w działalność charytatywną. Od kilku lat bierzemy udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Placówka czynna jest w godzinach od 7:00 do 16:00. Przedszkole dysponuje 200 miejscami i przystosowane jest do pracy w ośmiu grupach po 25 dzieci w każdej. Główny budynek przedszkola usytuowany jest w otoczeniu zieleni, w sąsiedztwie szkoły.


            

01.09.2017