Nauka zdalna

Szanowni Rodzice

W związku z Rozporządzeniem MEN z 20 marca 2020 r.
 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
 i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. z 2020, poz. 493)
  informuję, że n
auczyciele realizują podstawę
programową zdalnie, wykonują inne statutowe zadania
i pozostają w stałym kontakcie
z dyrektorem innymi nauczycielami oraz specjalistami.20.03.2020