Konkurs "Stop przemocy i agresji"

 „Stop przemocy i agresji”

Dnia 30.11.2020r. rozstrzygnięto  konkurs plastyczny ”Stop przemocy i agresji”.
Już w przedszkolu i szkole podstawowej spotykamy się z agresywnymi zachowaniami dzieci w stosunku do swoich rówieśników, jak i również w stosunku do ludzi dorosłych. Bardzo ważną rzeczą jest, aby od początku przeciwdziałać zachowaniom agresywnym oraz pokazywać możliwości konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i problemów dlatego właśnie postanowiłyśmy zorganizować  profilaktyczny konkurs plastyczny: „ Stop przemocy i agresji”. Organizatorem konkursu „Stop przemocy i agresji” było Publiczne Przedszkole w Przytyku oraz GOPS w Przytyku. Celem konkursu było przeciwdziałanie przemocy i agresji w grupie rówieśniczej i w rodzinie; uświadomienie dzieciom skutków stosowania przemocy i agresji oraz wyrabianie umiejętności rozwiązywania problemów bez przemocy. W konkursie mogły wziąć udział dzieci 5-6 letnie z  Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Szkół Podstawowych w gminie Przytyk jako I kategoria wiekowa oraz uczniowie klas I – III  ze Szkół Podstawowych w gminie Przytyk – II kategoria wiekowa. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej z zastosowaniem dowolnej techniki plastycznej w formacie minimum A4. Prace musiały być poświęcone tematyce przeciwdziałania przemocy i agresji. Ostatecznie do konkursu zakwalifikowano 57 prac. Wpłynęło wiele pięknych plakatów, rysunków i kolaży, spośród których wybraliśmy najlepsze. Oceniana była przede wszystkim oryginalność, twórczość, ogólny przekaz pracy. Gratulujemy wszystkim uczestnikom pomysłowości i twórczego zapału, nauczycielom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i pomoc.

Wyniki:

Oddziały przedszkolne:

I miejsce - JULIA LESIAK – WRZESZCZÓW

II miejsce - ALEKSANDRA DOMAGALSKA – PRZYTYK

III miejsce - ZOFIA PATYNOWSKA - WRZOS

Prace wyróżnione:

SZYMON WOJTYSIAK – PRZYTYK

MAJA SOLIŃSKA – WRZESZCZÓW

ADRIAN PIETRASIK – PRZYTYK

LIDIA BEDNAREK - WRZESZCZÓW

Szkoła podstawowa klasy I-III

I miejsce - ŁUKASZ POPŁAWSKI – PSP WRZOS

II miejsce - OLIWIA BIERNAT – PSP PRZYTYK

III miejsce - LENA NESKA – PSP WRZESZCZÓW

Prace wyróżnione:

DAMIAN BOCHEŃSKI – PSP PRZYTYK

JULIA PIWOWARCZYK – PSP PRZYTYK

SZYMON BEDNAREK – PSP WRZESZCZÓW

MARCEL MARKOWSKI – PSP WRZOS

NINA WŁODARCZYK – PSP WRZOS

MAŁGORZATA WALESKA – PSP WRZESZCZÓW

Gratulujemy i serdecznie dziękujemy za udział w konkursie


30.11.2020