Konkurs "Najpiękniejszy karmnik"

NAJPIĘKNIEJSZY KARMNIK

Dnia 05.02.2021 r. rozstrzygnięto  konkurs plastyczno – techniczny „Najpiękniejszy karmnik”. Drodzy Rodzice, dziękujemy Wam za tak liczny udział w konkursie organizowanym przez Publiczne Przedszkole w Przytyku.  Z uwagi na tak liczne zaangażowanie i  różnorodność artystyczną prac komisja konkursowa, która je oceniała, nie miała łatwego zadania. W Waszych pracach widać zaangażowanie i wspólny wysiłek włożony w ich wykonanie. Świadczą one też o Waszej więzi rodzinnej i zaangażowaniu w życie przedszkola oraz dawanie dobrych wzorców w kształtowaniu postaw proekologicznych dzieci. Jednocześnie gratulujemy  talentu i dziękujemy za aktywną postawę rodzica, który poświęcił wolny czas, aby pomóc swoim dzieciom. Mamy nadzieję, że wykonanie prac konkursowych było dla Państwa okazją do wspólnej zabawy i miłego spędzenia wolnego czasu z dziećmi. Wszystkie prace zostały docenione i nagrodzone przez Panią Dyrektor Anetę Szczepanik, która wręczyła obecnym dzieciom piękne nagrody oraz dyplomy. Na dzieci nieobecne w tym dniu nagrody czekają u wychowawców. Życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

Wyniki:

 I miejsce :

-  MIŁOSZ MNICH

-  MARIA SZYMAŃSKA

II miejsce:

-  PATRYK GOŁĘBIOWSKI

-  ZOFIA KLIMEK

III miejsce:

-  ZOFIA POPIEL

-  NIKOLA SZUBIŃSKA

Prace wyróżnione:

-  SZYMON FURMAN

-  PAWEŁ FURMAN

-  SZYMON WOJTYSIAK

-  JAN BARAN

-  ANTONINA PIETRASIK

-  STANISŁAW JURKOWSKI

-  ADAM BRODA

 


05.02.2021