Konkurs logopedyczny "Mówię ładnie i poprawnie"

"MÓWIĘ ŁADNIE I POPRAWNIE"

Dnia 09.05.2018r. w naszym przedszkolu odbył się  II Konkurs Logopedyczny- Recytatorski ,,Mówię ładnie i poprawnie. Celem  konkursu jak w roku ubiegłym było rozwijanie zdolności recytatorskich wśród dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne. Każde dziecko jest jednostką indywidualną, która ma swoje potrzeby i zainteresowania, dlatego też bardzo ważne jest zachęcanie dzieci do udziału w konkursie, który organizowany jest właśnie dla nich, aby nabrali wiary we własne możliwości , wzrósł ich poziom samooceny oraz zachęcenie do występów przed publicznością. Występom towarzyszyło wiele emocji. Dzieci bardzo solidnie przygotowały się do konkursu, zaprezentowali wierszyki przepełnione trudnościami artykulacyjnymi z danymi głoskami, ćwiczonymi podczas zajęć logopedycznych. Jury w składzie: Przewodnicząca - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Przytyku Aneta Szczepanik, nauczyciel Katarzyna Błaszczyk i Aleksandra Kosior oceniali: pamięciowe opanowanie tekstu, prawidłowa wymowa, intonacja i ogólny wyraz artystyczny. Dla większości dzieci był to pierwszy udział w konkursie recytatorskim, mimo to wszystkie dzieci poradziły sobie wspaniale. Po przesłuchaniu uczestników jury miało nie lada kłopot z wyłonieniem finalistów. Po obradach przedstawili następujący werdykt: I miejsce otrzymał Kinga Januszek z grupy ,,Słoneczka",  II miejsce  Lena Romanowska z grupy ,,Krasnoludki", III Magdalena Kowalczyk z grupy ,,Smerfy". Za włożoną pracę wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy ,nagrody rzeczowe oraz zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości w dalszych ćwiczeniach logopedycznych kształtujących poprawną i wyraźną wymowę. Logopeda Elżbieta Gaj i logopeda - neurologopeda Ewelina Markowska - Ślufarnik.


10.05.2018