Jesteśmy różni, lecz równie ważni

Dnia 15 marca w nasze przedszkole wzięło udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjno-społecznym ,,Jesteśmy różni, lecz równie ważni. W każdej grupie zostały przeprowadzone zajęcia poświęcone dzieciom z Zespołem Aspargera i Autyzmem. Celem zajęć było uświadomienie dzieciom obecności osób niepełnosprawnych w najbliższym otoczeniu. Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych osób. Autyzm to zaburzenie rozwojowe, w niektórych przypadkach ujawnia się już u dzieci w wieku niemowlęcym. Dzieci te nie nawiązują kontaktu wzrokowego, nie odwzajemniają uśmiechu, bronią się przed dotykiem, nie lubią przytulać się do osób bliskich, często wpatrują się w przestrzeń. U większości dzieci dotkniętych autyzmem problem staje się widoczny około drugiego roku życia dziecka, gdy ujawniają się zaburzenia mowy, brak umiejętności zabawy, nawiązywania kontaktów społecznych.

    Różnice miedzy dziećmi autystycznymi są ogromne. Niektóre, z mniejszym stopniem autyzmu, mogą okazywać tylko niewielkie opóźnienie mowy i większe problemy w kontaktach ze środowiskiem. Każde człowieka potrzebuje bliskości drugiego człowieka, zwłaszcza dziecko. Dlatego bardzo ważna jest edukacja i uwrażliwienie dzieci na pomoc innym. W ramach realizacji projektu, każda grupa przedszkolna obecna w predszkolu wykonała plakaty dla dzieci autystycznych i zespołem aspargera oczywiście, w których kolorem przewodnim był niebieski-kolor nadziei. Prace zostaną prezentowane na wystawie w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Siewierzu oraz na fanpage projektu Ogólnopolski Projekt ,,Jesteśmy różni, lecz równie ważni”.


22.03.2021