Innowacje w przedszkolu

METODA KNILLÓW I BAJKA TERAPEUTYCZNA

XXI wiek przynosi ze sobą rozwój technologii nie zawsze odpowiednio wpływając na psychikę małego dziecka. Stąd pojawił się pomysł opracowania przez Panią Ewelinę Wziątek innowacji pedagogicznej, która jest propozycją połączenia bajki terapeutycznej, która uczy, jak radzić sobie z problemami i metody Knillów, która rozwija świadomość ciała i ułatwia nawiązywanie kontaktów z dzieckiem. Innowacja uwzględnia wspomaganie rozwoju dziecka, jego świadomości, zdolności rozwoju ekspresji. Dziecku jest bardzo trudno mówić o własnych problemach. Często nie potrafi rozpoznawać i nazywać swoich lęków i niepokojów. Utożsamianie się z bohaterem bajki przeżywającym podobny problem przynosi dziecku ulgę
i poczucie bezpieczeństwa. Poprzez bajki terapeutyczne dzieci otrzymują wzory do naśladowania, które uczą jak radzić sobie z trudnościami i stają się silniejsze. Bajki sprzyjają komunikowaniu się i dają możliwość podjęcia dialogu z dzieckiem. Program "Metoda Knillów i bajka terapeutyczna w pracy z dziećmi" realizować będziemy w ramach zajęć planowych podczas pobytu dziecka w placówce przedszkolnej. Program otwarty jest na własną inwencję nauczyciela, daje mu możliwość dowolnego korzystania z treści edukacyjnych i opracowania scenariuszy w zależności od rodzaju i aktualnych potrzeb dzieci. Zajęcia prowadzone będą raz w miesiącu po obiedzie. W czasie odpoczynku poobiedniego dzieci będą słuchać bajki terapeutycznej, następnie wraz z nauczycielem będą mogły wypowiedzieć się na temat jej treści, zachowań bohaterów, ocenić postępowanie postaci występujących w utworze. Na zakończenie zajęć cała grupa będzie uczestniczyć w ćwiczeniach odprężających i wyciszających.
27.08.2020