Idziemy na pocztę

ODWIEDZAMY POCZTĘ

Dzieci z grupy Smerfy w  tym roku szkolnym biorą udział w ogólnopolskim projekcie Pocztówka z przedszkola, którego głównym celem jest nawiązanie kontaktu z dziećmi z innych placówek oświatowych poprzez korespondencję listowną. Przedszkolaki z pomocą nauczyciela naklejają znaczki na kopertach, własnoręcznie podpisują się po listami, następnie  wysyłają listy do rówieśników z różnych regionów Polski. W związku  ze zbliżającym się Dniem Poczty Polskiej, który przypada na dzień 18 października, dzieci wybrały się z wizytą do Urzędu Pocztowego w Przytyku. Celem wycieczki było zapoznanie z instytucją poczty i pracą listonosza. Dzieci poznały zakres usług pocztowych, zadania jakie spełnia ten urząd w naszym życiu. Przedszkolaki poznały logo poczty oraz oglądały różnorodne przekazy pocztowe. Wizyta na poczcie była również dobrą okazją do utrwalenia nawyku kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym. Na zakończenie dzieci w podziękowaniu za miłą wizytę  wręczyły urzędnikom pocztowym własnoręcznie wykonaną kartkę z życzeniami.

17.10.2017