Emocje i zmysły

   W październiku grupa Krasnoludki bierze udział w zajęciach poświęconym emocjom i zmysłom. Dzieci miały możliwość rozróżniania i nazywania emocji po mimice twarzy, barwie głosu czy postawie ciała. Opisywaliśmy różne sytuacje z życia codziennego, podczas których towarzyszą nam różnorodne uczucia np. radość, smutek, zdziwienie. Dzieci proponowały ciekawe sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami np. zgniatanie papieru     w złości, głębokie oddychanie.

    Rozmawiając o zmysłach uświadomiliśmy sobie, jak ważną rolę spełniają one w życiu każdego człowieka. Poznawaliśmy świat dotykiem, węchem, smakiem, słuchem i wzrokiem. Przeprowadzaliśmy się przez tor przeszkód widząc , a potem z zawiązanymi oczami; rozpoznawaliśmy przedmioty za pomocą dotyku. Pomogło nam to zrozumieć, co czują ludzie niewidzący. Próbowaliśmy odczytywać wyrazy tylko z ruchu warg, by lepiej móc zrozumieć sytuację osób niesłyszących. Przez krótką chwilę bawiliśmy się nie używając rąk, aby dostrzec z jakimi trudnościami każdego dnia mierzą się ludzie niepełnosprawni ruchowo.

Te działania pomogły nam zrozumieć, że zmysły i uczucia są bardzo ważne dla każdego z nas, choć czasem o tym zapominamy.


26.10.2021