Dzień Wody

WODA ŹRÓDŁO ŻYCIA

Dnia 22.03.2018r. w Publicznym Przedszkolu w Przytyku po raz pierwszy zorganizowane zostały obchody ,,Światowego Dnia Wody", który został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 r. Powodem ustanowienia Światowego Dnia Wody był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Pierwsze obchody odbyły się w 1993 roku. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną, oraz zwrócenie uwagi na fakt, jaka rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek. Jej zasobów my również chcemy krzewić wśród dzieci już od najmłodszych lat świadomość ochrony wody zwłaszcza przed szkodliwą działalnością człowieka . Fakt ten przyczynił się , że przedszkole od września przystąpiło do ogólnopolskiego programu ,,Mamo, tato wolę wodę". Ten długo oczekiwany dzień był inauguracją  wielu przygotowań dzieci z grupy ,,Słoneczka", które wraz z Panią Eweliną przygotowały część artystyczną dla całego przedszkola. W tym dniu wszystkie dzieci, ich panie i pracownicy przedszkola  przyszły ubrane na niebiesko. Występ dzieci z grupy ,,Słoneczka"- przybliżył dzieciom wartość wody dla życia na Ziemi, komu jest potrzebna, do czego służy , jak należy ją chronić i oszczędzać. Po występie dzieci rozwiązywały zagadki o wodzie po których, każda z Pań przygotowała  doświadczenie z wodą  aktywnie włączając w tym dzieci. Najwięcej radości sprawiło dzieciom wytworzenie ,,Wesołych bąbelków" poprzez wprowadzenie wody w ruch za pomocą słomki. Tego dnia nie zabrakło również zabaw ruchowych związanych z tematyka wody w których brali udział dzieci i pracownicy przedszkola. Każda grupa wykonała, również piękną prace plastyczną pt. ,,Podwodny Świat". Na zakończenie wszyscy złożyliśmy przysięgę , że będziemy oszczędzać i chronić wodę tym samym stając się ,,Przyjacielem wody".

22.03.2018